Trening umiejętności społecznych (TUS)

Trening umiejętności społecznych to zajęcia w małych grupach, przeznaczone zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych oraz młodzieży, która przejawia szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych. Mogą to być m.in. problemy w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy też trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości).

Podczas zajęć rozwijamy różnorodne umiejętności: zawierania znajomości, rozpoczynania rozmowy, słuchania i zadawania pytań, odmawiania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki oraz dyskutowania. Ponadto skupiamy się na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci i młodzież uczestniczące w TUS-ach uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji oraz potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie.

Jak wyglądają zajęcia TUS w Szczecinie?

Akademia Rozwoju i Terapii KROPKA prowadzi zajęcia TUS w Szczecinie. O zakwalifikowaniu się na zajęcia grupowe decyduje terapeuta prowadzący, po wcześniejszej konsultacji indywidualnej z rodzicem i dzieckiem. Terapeuta może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej diagnozy psychologicznej czy też diagnozy ADHD w Szczecinie – wszystkie niezbędne testy przeprowadzamy na miejscu, w KROPCE. Trening prowadzony jest najczęściej w kilkuosobowych grupach przez doświadczonego i kompetentnego terapeutę. Grupowa forma treningu pozwala na wzajemną obserwację różnych zachowań i kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich. Wiek uczestników treningu jest zbliżony, co ułatwia naukę współpracy z rówieśnikami i zapewnia Pacjentom swobodę wypowiedzi. Czas trwania zajęć TUS dostosowany jest do możliwości uczestników.

Co daje trening umiejętności społecznych dla dzieci?

Trening umiejętności społecznych dla dzieci jest także świetną okazją do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np. z tendencją do długiego i głębokiego przeżywania porażki. Młodzi ludzie uczą się, jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy też jak pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych

TUS najczęściej prowadzony jest wśród dzieci i młodzieży. Ale jest to skuteczna forma terapii dla Pacjenta w każdym wieku. Prowadzimy również trening umiejętności społecznych dla dorosłych. Celem zajęć jest przede wszystkim odbudowanie wewnętrznej równowagi, co znacząco ułatwia codzienne funkcjonowanie w określonej grupie społecznej. TUS pomaga zdobyć umiejętność rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, panowania nad emocjami, wyrażania i przyjmowania krytyki, a przede wszystkim pracy w grupie. TUS dla dorosłych pomaga w budowaniu prawidłowych relacji zarówno w pracy, jak i w domu.