TUS

Akademia Terapii i Rozwoju Kropka to inicjatywa stworzona z myślą o osobach w każdym wieku, które poszukują wsparcia w rozwijaniu umiejętności społecznych i potrzebują pomocy w procesie terapii i chcą uzyskać diagnozę psychologiczną. To miejsce, które aktywnie działa na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, pomagając im odnaleźć się w skomplikowanym, pełnym wyzwań świecie. Program Trening Umiejętności Społecznych (TUS) został przygotowany specjalnie dla tych, którzy doświadczają problemów w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, radzeniu sobie z emocjami czy wyrażaniu swoich potrzeb i pragnień.

 

Program Trening Umiejętności Społecznych

TUS to kompleksowy program mający na celu rozwinięcie kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych do pełni funkcjonowania w społeczeństwie. Podstawą działalności Akademii jest szeroko pojęta terapia psychologiczna, dedykowana każdemu – niezależnie od wieku. Indywidualne podejście do potrzeb i możliwości Pacjenta pozwala na efektywne rozwiązywanie problemów i trudności, z którymi boryka się na co dzień.

Edukacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, umożliwiającą uczestnikom rozwijanie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji. Celem warsztatów edukacyjnych i TUS jest pobudzenie kreatywności, która przyczynia się do rozwoju osobistego i intelektualnego uczniów. Akademia nie zapomina o rodzicach, oferując im wsparcie w postaci warsztatów i spotkań grupowych.

 

Grupy wsparcia – siła wspólnoty w walce z trudnościami

Dostępność grup wsparcia to jedna z wielu form pomocy oferowanych w Akademii. Uczestnictwo w takich grupach daje możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami, uczenia się od innych, a także budowania nowych, pozytywnych relacji opartych na zrozumieniu i wspólnej walce z trudnościami dnia codziennego. Terapeuci i pedagodzy są w stanie zagwarantować bezpieczne i przyjazne środowisko, które sprzyja rozwojowi i terapii.

 

Jak wyglądają zajęcia TUS w Szczecinie?

Akademia Rozwoju i Terapii Kropka prowadzi zajęcia TUS w Szczecinie. O zakwalifikowaniu się na zajęcia grupowe decyduje terapeuta prowadzący, po wcześniejszej konsultacji indywidualnej z rodzicem i dzieckiem. Terapeuta może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej diagnozy psychologicznej czy też diagnozy ADHD w Szczecinie – wszystkie niezbędne testy przeprowadzamy na miejscu, w Kropce. Trening prowadzony jest najczęściej w kilkuosobowych grupach przez doświadczonego i kompetentnego terapeutę. Grupowa forma treningu pozwala na wzajemną obserwację różnych zachowań i kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich. Wiek uczestników treningu jest zbliżony, co ułatwia naukę współpracy z rówieśnikami i zapewnia Pacjentom swobodę wypowiedzi. Czas trwania zajęć TUS dostosowany jest do możliwości uczestników.

 

Co daje trening umiejętności społecznych dla dzieci?

Trening umiejętności społecznych dla dzieci jest także świetną okazją do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np. z tendencją do długiego i głębokiego przeżywania porażki. Młodzi ludzie uczą się, jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy też jak pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

 

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych

TUS najczęściej prowadzony jest wśród dzieci i młodzieży. Ale jest to skuteczna forma terapii dla Pacjenta w każdym wieku. Prowadzimy również trening umiejętności społecznych dla dorosłych. Celem zajęć jest przede wszystkim odbudowanie wewnętrznej równowagi, co znacząco ułatwia codzienne funkcjonowanie w określonej grupie społecznej. TUS pomaga zdobyć umiejętność rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, panowania nad emocjami, wyrażania i przyjmowania krytyki, a przede wszystkim pracy w grupie. TUS dla dorosłych pomaga w budowaniu prawidłowych relacji zarówno w pracy, jak i w domu.