Terapia ręki

Terapia ręki opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dostosowywane są do potrzeb konkretnego dziecka.

Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Terapię ręki można prowadzić indywidualnie lub połączyć ją z terapią integracji sensorycznej w Szczecinie – wszystkie zajęcia odbywają się w KROPCE.

Ćwiczenia na początku skupiają się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem późniejszej terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego, doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz. Skuteczna terapia ręki pozwala osiągnąć najwyższy stopień umiejętności motorycznych, jakim jest grafomotoryka: sprawność manualna ręki podczas czynności związanych z pisaniem i rysowaniem.

Pomóż swojemu dziecku i zapisz je na terapię ręki w Szczecinie

Kiedy warto zapisać dziecko na ćwiczenia usprawniające pracę rąk? Im wcześniej dziecko podejmie terapię, tym większa będzie jej skuteczność. Na terapię ręki w Szczecinie zapraszamy przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Bardzo częstą przyczyną problemów związanych z nauką pisania jest nieprawidłowy chwyt. Niewłaściwie trzymana kredka czy też ołówek są również przyczyną szybkiego męczenia się ręki podczas kolorowania lub pisania. Jeśli dziecko niechętnie podejmuje się ćwiczeń związanych z rysowaniem szlaczków po śladzie, wycinaniem wzdłuż linii czy też malowaniem, to jest to pierwszy sygnał do rozpoczęcia ćwiczeń ręki. Ponadto, niechęć do zapinania guzików, zawiązywania butów czy też dotykania niektórych rodzajów faktur również świadczą o potrzebie usprawnienia motoryki małej.

KROPKA oferuje kompleksową opiekę terapeutyczną. Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest zawsze wykonaniem diagnozy i w razie potrzeby dodatkowych testów w kierunku różnego typu zaburzeń. Terapię ręki często wspomagamy innymi działaniami, np. zajęciami z logopedą w Szczecinie czy też psychologiem dziecięcym.

Terapia ręki dziecka to ćwiczenia całego ciała

Terapia ręki dziecka to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Ponieważ ręka spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie jej elementy składowe, czyli kości, stawy i mięśnie działają prawidłowo i zachowana jest ich wielostronna współpraca, ważne jest, żeby podczas terapii nie usprawniać poszczególnych części składowych ręki, ale postrzegać ją całościowo i rozwijać świadomość ciała.

Terapia ręki dla dzieci musi być przemyślana i kompleksowa. Nie może polegać wyłącznie na zabawie masami plastycznymi, czy uzupełnianiu szlaczków w liniaturze zeszytu. To proces terapeutyczny, którego dopiero jednym z ostatnich elementów będzie praca przy stoliku z narzędziem piszącym w ręku.