Terapia psychologiczno pedagogiczna

Terapia psychologiczno pedagogiczna (inaczej nazywana zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi) jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki. Z jednej strony polega na usprawnianiu z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, a z drugiej – doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

Taka terapia zawsze dostosowywana jest do potrzeb dziecka, które wcześniej zostało poddane diagnozie psychologiczno-pedagogicznej i któremu została wystawiona odpowiednia opinia.

Dla kogo przeznaczona jest terapia pedagogiczna?

Terapią pedagogiczną obejmujemy głównie dzieci:

  • przedszkolne i wczesnoszkolne, u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji,
  • rozwijające się nieharmonijnie,
  • z trudnościami w koncentracji uwagi i zapamiętywaniu,
  • z problemami dotyczącymi lateralizacji,
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • mające obniżony poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych,
  • przejawiające trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
  • ze spektrum autyzmu,
  • z niepełnosprawnością intelektualną.

Czy terapia psychologiczno pedagogiczna w Szczecinie jest skuteczna?

Zajęcia terapii psychologiczno pedagogicznej w Szczecinie prowadzimy najczęściej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Im szybciej rozpocznie się terapię, tym większa szansa jej powodzenia. Ogromna wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych terapeutów pedagogicznych gwarantują wysoką skuteczność działań terapeutycznych. Jeśli istnieje taka konieczność, to zakres działań terapeutycznych rozszerzamy np. o terapię TUS w Szczecinie, również w naszej placówce. Jednym z celów terapii pedagogicznej jest wzrost motywacji i chęci Pacjenta do nauki. Ponadto, dzięki terapii dziecko zdobywa umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach, takich jak publiczne wystąpienia czy też otrzymanie gorszej oceny. Bardzo ważne jest, aby ćwiczenia prowadzone z terapeutą pedagogicznym, były regularnie powtarzane i kontynuowane przez rodzica w domu.

 

Doświadczony i kompetentny psycholog dla dzieci w Szczecinie

Na skuteczność terapii wpływ ma nie tylko zaangażowanie Pacjenta i konsekwencja w wykonywaniu ćwiczeń, ale również kompetencje terapeuty. Jeśli poszukujesz doświadczonego psychologa dla dzieci w Szczecinie, zapraszamy do KROPKI. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje i wiedzę. Na zajęciach terapeutycznych panuje przyjazna atmosfera, a nasi mali Pacjenci z uśmiechem na twarzy wracają na zajęcia. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, a czas i przebieg terapii dostosowujemy do jego potrzeb.