Terapia integracji sensorycznej

zabawa w kulki

Terapia integracji sensorycznej polega na zabawie ukierunkowanej i prowadzonej przez specjalistów. Obejmuje ona szeroką gamę aktywności, ćwiczeń i zabaw proponowanych dziecku, które służą wyzwalaniu konkretnych reakcji sensorycznych w celu poprawy w organizacji ośrodkowego układu nerwowego. Podczas terapii SI stosuje się takie aktywności, które stanowią właściwe „wyzwanie” dla dziecka, a jednocześnie stymulują mózg. Zajęcia ukierunkowane są również na poprawę i stymulację funkcji językowych i poznawczych, a co najważniejsze – pozwalają zwiększyć efektywność procesu uczenia się i wzmocnić procesy nerwowe, leżące u podstaw tych umiejętności. W przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu dziecko uczy się skutecznego, automatycznego przetwarzania i wykorzystywania wrażeń sensorycznych.

Dla każdego Pacjenta ustalamy indywidualny plan terapii, dostosowany do jego konkretnych potrzeb i możliwości.