Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to całość specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy po niemożność mówienia włącznie). Jest ona dostosowywana do indywidualnych potrzeb dziecka i polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania. Jeśli istnieje taka potrzeba, proponujemy również równoległy udział w zajęciach z psychologiem, pedagogiem czy też w terapii ręki w Szczecinie – w Akademii Terapii i Rozwoju KROPKA.

Kiedy warto rozpocząć terapię logopedyczną dziecka?

Wskazaniami do rozpoczęcia terapii logopedycznej dziecka są:

  • autyzm,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • rozszczep wargi i podniebienia,
  • jąkanie,
  • niedosłuch,
  • niepełnosprawność złożona,
  • wady wymowy,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.

Logopeda w Szczecinie dla dzieci oraz dorosłych

KROPKA zaprasza na zajęcia z wykwalifikowanym logopedą w Szczecinie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Każdy Pacjent otoczony jest u nas indywidualną opieką. Zestaw ćwiczeń logopedycznych jest ściśle dostosowany do wieku uczestnika zajęć oraz rodzaju wady. Nasz zespół tworzą kompetentni specjaliści, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy dziećmi. Przyjazna atmosfera podczas terapii jest niewątpliwym atutem naszej placówki.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć.