Diagnoza ADHD

Nadpobudliwość, trudności z koncentracją, impulsywność czy tzw. „nadmiar energii” czyli nadpobudliwość ruchowa, szerzej znana jest jako ADHD.

Pierwsze objawy ADHD pojawiają się najczęściej we wczesnym wieku szkolnym, ale nieraz można je zaobserwować już u niemowląt. Nieleczone w późniejszym czasie przeradzają się w „pełnoobjawowe” ADHD. Diagnoza ADHD u dzieci jest pierwszym krokiem do skutecznej terapii i całkowitego wyeliminowania objawów zaburzenia.

Gdzie można wykonać diagnozę ADHD w Szczecinie?

Rozpoznanie ADHD powinno być przeprowadzone przez zespół specjalistów. Na końcową diagnozę wpływa opinia pediatry, logopedy, psychologa, psychiatry czy też neurologa. Akademia Terapii i Rozwoju KROPKA gwarantuje kompleksową diagnozę ADHD w Szczecinie. Diagnozę uzupełniamy o dodatkowe testy. Wykonujemy badania w kierunku zaburzeń spektrum autyzmu czy też przeprowadzamy diagnozę SI w Szczecinie – wszystkie testy przeprowadzamy na miejscu, w naszej placówce.

Proces diagnozowania ADHD obejmuje zazwyczaj 3 lub 4 sesje. Czas diagnozy jest indywidualny dla każdego Pacjenta i uzależniony jest między innymi od wieku dziecka czy też chęci do współpracy.

Symptomy ADHD u dzieci

Pełne spektrum symptomów ADHD u dzieci rozwija się pomiędzy 6 a 12 rokiem życia. Objawy obejmują zarówno obszar fizyczny (np. specyficzne ruchy wykonywane przez dziecko), jak i psychiczny (dziecko zachowuje się w odmienny od rówieśników sposób, ciężko jest mu dostosować się do norm społecznych).

Wyróżniamy trzy najistotniejsze grupy symptomów, jakie daje ADHD. Diagnoza u dzieci może być postawiona, jeżeli u małego Pacjenta obserwuje się chociaż niektóre objawy wyróżnione w każdej z podgrup.

 • Zaburzenia koncentracji uwagi:
  • częste błędy w pracach szkolnych i sprawdzianach, wynikające z roztargnienia, a nie braku umiejętności,
  • trudności w utrzymaniu uwagi, rozpraszanie się,
  • częste niereagowanie na polecenia, nieprzestrzeganie instrukcji,
  • trudności w organizowaniu swojej pracy, unikanie trudniejszych zadań (np. częste zaniedbywanie nauki, nieodrabianie prac domowych),
  • częste gubienie lub nieumyślne psucie swoich rzeczy,
  • roztargnienie, zapominanie o różnych sprawach.
 • Nadmierna reaktywność – nadpobudliwość ruchowa dzieci:
  • częste ruszanie rękami i nogami, wstawanie od ławki, trudność z „wysiedzeniem na miejscu”, gdy jest to wymagane,
  • dziecko sprawia wrażenie „rozbieganego”, trudno jest mu spożytkować swoją energię, przez co często np. wtrąca się do rozmów dorosłych,
  • bawi się w hałaśliwy sposób, ma bardzo dużą potrzebę aktywności fizycznej, wolny czas zawsze spędza w ruchu, a nie na „biernym” odpoczynku.
 • Impulsywność:
  • częste przerywanie wypowiedzi rozmówców, nadmierne mówienie, nieuwzględnianie potrzeb innych (np. nieczekanie na swoją kolej),
  • brak cierpliwości, częste wchodzenie w konflikt z innymi dziećmi i osobami dorosłymi.

Warto podkreślić, że wraz z wiekiem zmienia się kliniczny obraz ADHD. Objawy u dzieci w wieku przedszkolnym częściej obejmują np. bicie innych dzieci lub wyrywanie zabawek. U uczniów zaś impulsywność przejawia się reagowaniem intensywnymi emocjami nawet na błahe sytuacje, szybkim wchodzeniem w kłótnie i przepychanki, częstym używaniem wyzwisk i różnych form agresji w sytuacjach konfliktowych.

ADHD może być rozpoznane, jeśli objawy u dzieci wpływają negatywnie na życie dziecka i pojawiają się nie tylko w szkole, ale także w domu.

Terapia ADHD wspomagana jest często terapią psychologiczno pedagogiczną w Szczecinie.

Diagnoza ADHD u dorosłych

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej najczęściej dotyka dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Niekiedy jednak ADHD występuję również u dorosłych. Niekontrolowane wybuchy złości, impulsywność, ciągłe uczucie niepokoju, problemy z koncentracją czy też właściwą organizacją pracy mogą być wskazaniem do przeprowadzenia diagnozy ADHD u dorosłych. Odpowiednie testy można wykonać w KROPCE. Po opracowaniu wyników diagnozy, proponujemy Pacjentowi odpowiednio ukierunkowaną terapię. Podjęcie się leczenia pomaga w znacznym stopniu ograniczyć negatywne skutki ADHD i poprawia przede wszystkim kondycję psychiczną Pacjenta.