Jak rozpoznaje się spektrum autyzmu?

Autyzm może przybierać różne formy i objawy, dlatego najczęściej mówi się o spektrum autyzmu. Diagnostyka tego zaburzenia nie zawsze jest oczywista. Z tego powodu terapeuci wykorzystują zwykle kilka metod diagnostycznych jednocześnie. Jak to wygląda w praktyce? W niniejszym artykule przedstawiamy, jakie symptomy mogą świadczyć o występowaniu autyzmu u dziecka oraz dokładnie wyjaśniamy, na czym polega diagnostyka tego zaburzenia.

Jakie objawy mogą wskazywać na autyzm u dziecka?

Rozpoznawanie autyzmu u dzieci może być trudne, gdyż objawy mogą być różnorodne i nie zawsze łatwo je zauważyć. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne zachowania, które mogą sugerować występowanie tego zaburzenia. Przede wszystkim należy przyjrzeć się komunikacji dziecka - dzieci z autyzmem często mają opóźniony rozwój mowy lub używają języka w nietypowy sposób. Ponadto mogą unikać kontaktu wzrokowego, a ich mimika może być uboga lub nieadekwatna do sytuacji.

Warto również obserwować interakcje społeczne dziecka. Dzieci z autyzmem mogą mieć trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, często wycofują się z zabaw grupowych czy unikają wspólnych aktywności. Ponadto mogą wykazywać nadwrażliwość na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, zapachy czy dotyk.

Diagnostyka autyzmu - na czym polega?

Diagnozowanie autyzmu jest procesem złożonym i wieloetapowym. W pierwszej kolejności opiekunowie dziecka powinni zgłosić swoje obawy dotyczące rozwoju dziecka lekarzowi rodzinnemu lub pediatrze. Jeśli lekarz zauważy niepokojące sygnały, może skierować dziecko na dalsze badania do specjalistów, takich jak psycholog, psychiatra dziecięcy czy logopeda.

W ramach diagnostyki autyzmu przeprowadza się różnorodne badania i testy mające na celu ocenę funkcjonowania dziecka w różnych obszarach. Należy pamiętać, że diagnoza autyzmu nie opiera się na jednym teście czy badaniu, ale na całościowej ocenie funkcjonowania dziecka np. w ramach diagnozy autyzmu ADOS2 w Szczecinie. W takiej diagnostyce wykorzystuje się między innymi obserwację zachowań dziecka, wywiad z rodzicami oraz testy psychologiczne oceniające rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Ważne jest również wykluczenie innych zaburzeń czy chorób, które mogą powodować podobne objawy jak autyzm. Dlatego często konieczne są dodatkowe badania medyczne, takie jak badania genetyczne czy neurologiczne.