5 najczęstszych zaburzeń rozwojowych u dzieci

Współczesne społeczeństwo coraz częściej zwraca uwagę na zagadnienia związane z rozwojem dzieci. Wiedza na temat zaburzeń rozwojowych, które mogą występować u maluchów, pozwala na wczesne wykrycie problemów oraz podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych. Przedstawiamy 5 najczęstszych zaburzeń rozwojowych u dzieci, dla których diagnoza psychologiczna jest niezbędna do właściwej oceny i interwencji.

  1. Autyzm - zaburzenie komunikacji i interakcji społecznej

Pierwszym z omawianych zaburzeń jest autyzm, którego głównymi objawami są trudności z komunikacją werbalną i niewerbalną oraz ograniczenia w interakcjach społecznych. Autyzm może mieć różne postaci, od łagodnych form (tzw. Zespół Aspergera) po przypadki o większym nasileniu, gdzie dziecko wymaga intensywnej terapii i wsparcia.

  1. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Drugim często występującym zaburzeniem rozwojowym jest Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, znany również jako ADHD. Objawia się on przede wszystkim trudnościami z koncentracją uwagi, impulsywnością oraz nadmierną aktywnością ruchową. W naszej Akademii Terapii i Rozwoju Kropka w Szczecinie zapewniamy kompleksową diagnozę psychologiczną pod kątem ADHD.

  1. Dysleksja - problemy z czytaniem i pisaniem

Kolejnym zaburzeniem, które może być przyczyną trudności w nauce, jest dysleksja. Jest to zaburzenie specyficznych umiejętności czytania i pisania, które może mieć różne przyczyny, jak np. genetyczne lub neurologiczne.

  1. Zespół Downa - genetyczna przyczyna niepełnosprawności intelektualnej

Zespół Downa to choroba genetyczna, która jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności intelektualnej. Objawy zespołu obejmują nie tylko opóźnienie umysłowe, ale także charakterystyczne cechy fizyczne.

  1. Zespół Tourette'a - zaburzenie związane z niekontrolowanymi ruchami

Ostatnim z omawianych zaburzeń jest zespół Tourette'a, który charakteryzuje się występowaniem mimowolnych ruchów i dźwięków. Objawy te są często stresujące dla dziecka, a czasami także dla jego otoczenia. Diagnoza psychologiczna pozwala na określenie nasilenia objawów oraz doborze terapii farmakologicznej i psychologicznej, które mogą pomóc dziecku w radzeniu sobie z problemem i poprawie jakości życia.