Jak diagnozowane jest ADHD?

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, to zaburzenie występujące głównie u dzieci, choć może utrzymywać się również do dorosłości. Objawia się trudnościami w koncentracji, impulsywnością, nadmierną aktywnością ruchową oraz problemami ze społecznymi relacjami. Chociaż diagnozowanie ADHD może być skomplikowane, istnieje kilka etapów, które pozwalają na prawidłowe rozpoznanie tego zaburzenia.

Wywiad z rodzicami i nauczycielami

Pierwszym krokiem w diagnozowaniu ADHD jest przeprowadzenie wywiadu z rodzicami oraz nauczycielami dziecka. W wywiadzie lekarz pyta o występowanie typowych objawów ADHD, takich jak problemy z koncentracją uwagi, impulsywność czy nadmierna aktywność ruchowa. Istotny jest też przebieg ciąży i porodu, rozwój dziecka oraz historię chorób w rodzinie. Informacje zebrane podczas wywiadu pozwalają na ocenę nasilenia objawów oraz ich wpływu na życie codzienne dziecka.

Obserwacja zachowania dziecka

Kolejnym krokiem w diagnozowaniu ADHD jest obserwacja zachowania dziecka zarówno podczas wizyty lekarskiej, jak i na co dzień. Lekarz może także poprosić rodziców oraz nauczycieli o prowadzenie dziennika obserwacji, który będzie uzupełniany przez kilka tygodni. Obserwacja pozwala na zauważenie wzorców zachowań oraz ich korelacji z określonymi sytuacjami czy środowiskiem. Ważne jest, aby obserwować dziecko w różnych kontekstach, takich jak dom, szkoła czy plac zabaw. Jeśli zauważasz jakiekolwiek niepokojące objawy u swojego dziecka, zachęcamy do skorzystania z usług Akademii Terapii i Rozwoju KROPKA - gwarantujemy kompleksową diagnozę ADHD w Szczecinie.

Badania psychologiczne i neurologiczne

Ostatnim etapem diagnozowania ADHD są badania psychologiczne i neurologiczne. Badania psychologiczne mają na celu ocenę poziomu inteligencji, umiejętności uczenia się oraz funkcjonowania emocjonalnego dziecka. Dodatkowo przeprowadza się testy uwagi oraz testy sprawności ruchowych, które pozwalają na zbadanie koordynacji ruchowej oraz zdolności do planowania i organizowania działań. Badania neurologiczne mają na celu wykluczenie innych przyczyn objawów, takich jak choroby mózgu czy zaburzenia genetyczne. W badaniach neurologicznych stosuje się m.in. badanie EEG, rezonans magnetyczny czy testy genetyczne.